____________________________________________
Pokaz  filmu z Benefisu Jerzego Michała Bożyka „ DZIŚ SĄ JURKA URODZINY” /13.04.2018/

Jurka net200Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK! zostało założone przez grupę osób działających wspólnie w wielu przestrzeniach.
Podsumowaniem współpracy i wieloletniej przyjaźni był pokaz filmu z BENEFISU JERZEGO MICHAŁA BOŻYKA w Domu Kultury Nowy Bieżanów. Zarówno w opracowaniu, benefisie, filmie jak i spotkaniu wzięły min. udział członkinie Stowarzyszenia, Bogna Wernichowska i Anna Żeber.

 

Wspomnienia z 30 letniej współpracy, ale przede wszystkim  przyjaźni  członków Stowarzyszenia. 

 

01 40   02 40   03 40  04 40   05 40   06 40