____________________________________________
Rozpoczynamy projekt kulturalny w Gruzji /20.04.2018/

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK! rozpoczęło realizację projektu promującego kulturę polską w Gruzji!
Jest to autorski projekt Stowarzyszenia Twórczy Aktywni Kreatywni TAK!. Naszą inspiracją do stworzenia tego przedsięwzięcia było życie i twórczość polskiego skrzypka-wirtuoza oraz kompozytora Konstantego Gorskiego, który żył i występował z powodzeniem w Gruzji w latach 80. XIX wieku (m.in. był koncertmistrzem w orkiestrze tbiliskiej opery i ulubionym wykonawcą Piotra Czajkowskiego wybranych jego utworów skrzypcowych). Ponieważ artysta ten został niesłusznie zapomniany, zarówno w Polsce jak i w Gruzji, Stowarzyszenie postanowiło podjąć próbę wskrzeszenia muzyki tego wybitnego kompozytora.
Zadanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Projekt nosi tytuł: „Odkrywamy gruzińskie losy polskiego kompozytora. Koncerty z muzyką Konstantego Gorskiego i konkurs tematyczny w ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.
Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy dwie czołowe organizacje polonijne w Tbilisi: Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia” i Polską Szkołę Sobotnią im. Św. Królowej Jadwigi w Tbilisi.
W ramach realizacji zadania planuje się dwa koncerty z muzyką Konstantego Gorskiego oraz konkurs na odnalezienie śladów po obecności artysty w Gruzji.

 Senat3 OZ achromat poziom 1x200

Zadanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

01 40   02 40   03 40  04 40   05 40   06 40