" Koniec dnia" 
Tydzień osób Niepełnosprawnych w Krakowie 2015.

 ikonę strzałki w lewo niebieski25