Władze Stowarzyszenia Twórczy Aktywni Kreatywni TAK!

ZARZĄD

1. Anna Żeber - prezes
2. Maria Piotrowska - wiceprezes
3. Joanna Żeber – członkini Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

1. Elzbieta Wnuk Lisowska - członkini organu nadzoru
2. Joanna Słomka – członkini organu nadzoru
3. Jerzy Szot – członek organu nadzoru