misja200

Propagowanie kultury polskiej, historii i tradycji lokalnie i zagranicą.
Promujemy twórczość kobiet w wieku średnim i starszym.
Integrujemy przedstawicieli wszystkich pokoleń.
Wspieramy dialog międzykulturowy.
Inspirujemy i poszerzamy świadomość w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

A wszystko to robimy z twórczym zacięciem, nie bojąc się wszelakich wyzwań i przeciwności. Z kreatywnym spojrzeniem realizujemy nasze cele.
Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Tworzenie i realizację nowatorskich projektów artystycznych i kulturalnych;
  • wspieranie inicjatyw zaadresowanych do kobiet w wieku średnim i starszym działających w obszarach twórczych (muzyka, nauka, literatura, plastyka, itp.), które pomogą im zaistnieć na współczesnym rynku pracy;
  • stwarzanie twórczych przestrzeni dla spotkania przedstawicieli różnych pokoleń. Budowanie płaszczyzn porozumienia, bezpiecznych miejsc do przekazywania doświadczeń, mądrości życiowej, inspiracji i integracji;
  • promowanie, uświadamianie, szkolenie w zakresie zdrowego stylu życia - dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych;
  • inicjowanie artystycznych i edukacyjnych przedsięwzięć angażujących osoby z odmiennych kultur i cywilizacji, będących pretekstem do wzajemnego poznania się, konfrontacji i zrozumienia wartości, przekonań, stylu życia.