Bagatela 340Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK! powstało na bazie istniejącej od 13 lat grupy nieformalnej Art Vita. Tworzyli ją przyjaciele, których łączyła ciekawość i otwartość na świat, potrzeba ciągłego rozwoju, i działania na rzecz innych. Jako organizacja z osobowością prawną zostało zarejestrowane we wrześniu 2014 roku.
Członkowie grupy byli aktywni społecznie, organizowali i występowali w licznych koncertach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Począwszy od pierwszego, wspólnego koncertu charytatywnego na rzecz Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. J. Aleksandrowicza zorganizowanego w 1993 r. przez Annę Żeberwraz z zespołem Beale Street Band. W programie „Jazz Mickey Mouse” wzięła udział cała klasa szkolna Joasi Żeber. Uczestniczyli w wydarzeniach artystycznych i prowadzili zajęcia terapeutyczne dla członków Stowarzyszenia Chorych na Parkinsona oraz Fundacji Bariera. Brali także udział w licznych koncertach i spotkaniach inicjowanych dla członków Towarzystwa Lwowskiego, Towarzystwa Słowaków, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Koła Grodzkiego PTTK.

Angażowali się w pomoc osobom starszym, przebywającym w Domach Opieki. Swoją wiedzą dzielili się prowadząc wykładyna rynku 340 i prelekcje dla Klubu Kobiet Aktywnych i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W 2007 roku przedstawiciele grupy Art Vita wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich, zatytułowanym „Silne organizacje – aktywne kobiety”.
Wspólna dla członków Stowarzyszenia pasja odkrywania świata, wrażliwość społeczna, zaangażowanie i żywe reagowanie nana rynku 340 w przemiany społeczne, kulturowe, związane ogólnoświatową sytuacją polityczną, realizowała się poprzez zorganizowane wystawy fotograficzne, materiały dziennikarskie i filmowe, publikowane w prasie i telewizji.
Członkowie Stowarzyszenia zaangażowani są równie intensywnie w promocję zdrowego stylu życia. Wzajemne wspierają się i wymieniają wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie.
Pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie to „NOWYM MEDIOM TAK!”, współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska lokalnie i Województwo Małopolskie.